مسابقه خاک سیمرغMazandaran، Babol
 
Mazandaran، Babol
 
Mazandaran، Babol
 
Gilan، Talesh
جاده اسالم به خلخال
Mazandaran، Babol
 
Isfahan، Isfahan
عمارت تاریخی لباف
Isfahan، Isfahan
 
Mazandaran، Babol
 
Mazandaran، Savadkuh
تصویر گرفته شده از منطقه(سودکوه- روستای کاکرون) میباشد
Gilan، Sume Sara
منطقه زیازتی وگردشگری بسیار زیبا وجذاب دوعالم کوه تنیان شهرستان صومعه سرا
Mazandaran، Babol
 
East Azerbaijan، Tabriz
کاخ موزه شهرداری تبریز
Mazandaran، Babol
 
Khuzestan، Behbahan
 
Isfahan، Semirom
سمیرم- سد خاکی شاه جعفر
Isfahan، Semirom
سرو کوهی (وُهل) - ارتفاعات ونک سمیرم
Mazandaran، Babol
 
Isfahan، Isfahan
باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است/شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است
Isfahan، Isfahan
خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ / ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست ؟
Chahar Mahal and Bakhtiari، Brujen
چغاخور
Isfahan، Isfahan
یکی به حکم نظر پای در گلستان نه/که پایمال کنی ارغوان و یاسمنش